Ihre Ansprechpartner

Martin Bucher
Dipl. Volkswirt, Geschäftsführer
E m.bucher@bucherproperties.de

Bucher Properties GmbH

Königinstraße 9

80539 München

T +49 89 125 935 610

F +49 89 125 935 680

E info@bucherproperties.de

www.bucherproperties.de

Kerstin Berger
Kaufmännische Leitung
T +49 89 125 935 612
E k.berger@bucherproperties.de
Stefan Weis
Dipl.-Ing. Univ., Technischer Leiter
T +49 89 125 935 617
E s.weis@bucherproperties.de
Monika Muerth
Leitung Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit
T +49 89 125 935 614
E m.muerth@bucherproperties.de
Petra Schamel
Assistenz der Geschäftsführung
T +49 89 125 935 610
E p.schamel@bucherproperties.de
Teresa Viertler
Kaufmännische Assistenz
T +49 89 125 935 613
E t.viertler@bucherproperties.de

 

Bucher Properties GmbH

Königinstraße 9

80539 München

T +49 89 125 935 610

F +49 89 125 935 680

E info@bucherproperties.de

www.bucherproperties.de